انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- آیین‌نامه‌ها
آیین نامه تشکیل شاخه دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/25 | 

این آیین نامه به‌منظور جذب و تشویق دانشجویان رشته‌های مختلف حوزه آکوستیک و ارتعاشات به تشکیل شاخه دانشجویی انجمن در موسسات آموزشی کشور، تهیه و تدوین شده و توسط هیئت مدیره انجمن به تصویب رسیده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find-1.82.90.fa.html
برگشت به اصل مطلب