انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- محقق برجسته
پژوهشگر برجسته- منتخبین دوره‌های قبل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.81.104.fa
برگشت به اصل مطلب