انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- محقق برجسته
پژوهشگر برجسته- منتخبین دوره‌های قبل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/19 | 
 
۱۴۰۲

دکتر داود یونسیان
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۴۰۱ ۱۴۰۰ ۱۳۹۹

دکتر رضا انصاری
دانشگاه گیلان

مرحوم
دکتر حمید احمدیان
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی بهزاد
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۸۵

دکتر فیروز بختیاری‌نژاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر شاهرخ حسینی‌هاشمی
دانشگاه علم و صنعت ایران

دکترعلی‌اصغر جعفری
دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳

دکتر سهید ضیائی‌راد
دانشگاه صنعتی اصفهان

مرحوم دکتر سیامک اسماعیل‌زاده‌خادم
دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدتقی احمدیان
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰

مرحوم دکتر محمدحسین کارگرنوین
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر ابراهیم اسماعیل‌زاده
دانشگاه صنعتی شریف

دکتر منصور نیکخواه بهرامی
دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find-1.81.104.fa.html
برگشت به اصل مطلب