انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- کتاب‌ها
انتشارات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران انتشارات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/14 | 

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در راستای ایفای وظیفه محوله از سوی کمیسیون انجمن های علمی ایران جهت مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت و به منظور توسعه و ارتقا نشر کتاب در زمینه آکوستیک و ارتعاشات و همچنین مستندسازی و نشر فعالیت ها انجمن، پس از جلسات متعدد و بررسی های فراوان اقدام به دریافت مجوز نشر کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمود. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و فعالان دعوت می گردد تا در صورت تمایل، اقدام به نشر کتب خود تحت نام انتشارات انجمن آکوستیک و ارتعاشات نمایند.

در این صورت لازم است فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نموده و از طریق ایمیل infoisav.ir ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه (ظرف دو هفته) در صورت تایید کمیته انتشارات جهت ارسال نسخه چاپی با نویسنده تماس گرفته خواهد شد و پس از بررسی نهایی در صورت تایید کمیته، اثر وارد مرحله عقد قرارداد، ویراستاری، چاپ و توزیع خواهد شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.66.17.fa
برگشت به اصل مطلب