انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- کنفرانس‌ها
کنفرانس ICA۲۰۲۲ در کشور کره جنوبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/13 | جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه فرمایید:

https://ica۲۰۲۲korea.org/

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.62.57.fa
برگشت به اصل مطلب