انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- کنفرانس‌ها
انتخاب پژوهشگر برجسته سال 1401 انتخاب دکتر رضا انصاری به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/27 | 

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران به منظور تشویق و تقدیر از پژوهشگران، هر سال اقدام به انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر در زمینه ارتعاشات و آکوستیک می نماید. شاخص های انتخاب مطابق با آئین نامه مصوب هیات مدیره انجمن در نظر گرفته می شود.
با بررسی شاخص ها در مورد بیش از بیست نفر از پژوهشگران ممتاز کشور که در زمینه ارتعاشات یا آکوستیک فعالیت دارند، در نهایت، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، به دلیل بالاتر بودن جمع امتیازات آقای دکتر رضا انصاری خلخالی، استاد دانشگاه گیلان، ایشان را به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۱ برگزید، و در مراسم دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از ایشان تقدیر به عمل آورد.
تعداد مقالات دکتر انصاری در اسکاپوس (SCOPUS) تا زمان بررسی، بالغ بر ۹۱۴ ، و تعداد ارجاعات به مقالات ایشان ۲۱۶۷۰ و با شاخص اچ (h-index) بوده است. با راهنمایی دکتر انصاری، تعداد دانش آموختگان دکتری ۱۵ و تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد ۷۰ گزارش شده است. کتابهای تالیفی ایشان پنج عنوان و تعداد مقالات فارسی بر اساس پایگاه ISC  برابر ۶۸ بوده است.
آقای دکتر انصاری استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان هستند که در گذشته نیز افتخاراتی به شرح زیر کسب کرده اند:
  • قرار گرفتن در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان ازسال ۱۳۹۴ تا کنون؛
  • دانشمند جوان برجسته مهندسی مکانیک فرهنگستان علوم ج.ا. ایران در سال ۱۳۹۲؛
  • متخصص برتر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری، در سال های ۱۳۹۱تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶؛
  • برنده جایزه دانشمند جوان ایران توسط اسکاپوس (Iran Young Scientist Scopus award ۲۰۱۴ winner for his meritorious conyriutions in the field of engineering)


نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.62.138.fa
برگشت به اصل مطلب