انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- اخبار انجمن
سخنرانی علمی وبینار: ریاضیات مرتبه کسری و کاربردهای آن برای مدل سازی خاصیت ویسکوالاستیک در سازه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/23 | 
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران برگزاری می کند:
وبینار: ریاضیات مرتبه کسری و کاربردهای آن برای مدل سازی خاصیت ویسکوالاستیک در سازه ها
ارائه دهنده : دکتر احسان لقمان
دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمان برگزاری :سه شنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۶ الی ۱۸.
لینک: http://vc.sharif.ir/ch/isav 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.61.147.fa
برگشت به اصل مطلب