انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- هیئت مدیره
هیئت مدیره فعلی (۱۴۰۳-۱۴۰۰)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/1 | 
نام محل اشتغال سمت در هیئت مدیره
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رئیس
دکتر حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف نایب رئیس
دکتر علی اصغر جعفری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خزانه‌دار
دکتر فریناز فروزش دانشگاه آزاد اسلامی عضو اصلی
دکتر محمدرضا الهامی دانشگاه جامع امام حسین عضو اصلی
دکتر آرش بهرامی دانشگاه تهران عضو اصلی
دکتر مریم قصاب‌زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو اصلی
دکتر عباس رهی دانشگاه شهید بهشتی عضو علی‌البدل
دکتر مجید رجبی دانشگاه علم و صنعت ایران عضو علی‌البدل
دکتر داود یونسیان دانشگاه علم و صنعت ایران بازرس
دکتر مهدی نجاتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر بازرس علی‌البدل

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find-1.58.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب