انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- خبرنامه‌ها
خبرنامه پاییز 1401 خبرنامه پاییز ۱۴۰۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 
خبرنامه پاییز ۱۴۰۱ انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران منتشر شد. 
این خبرنامه از طریق لینک زیر در دسترس می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.139.136.fa
برگشت به اصل مطلب