انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- جایزه دکتر احمدیان
جایزه دکتر احمدیان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/4 | 

جایزه ­ی علمی دکتر حمید احمدیان در ارتعاشات و آکوستیک تجربی

این جایزه  به پاس داشت نام دکتر حمید احمدیان، استاد زمینه­ی ارتعاشات در دانشگاه علم و صنعت ایران  (IUST)، از اعضای هیئت موسس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران (ISAV) و موسس و اولین سردبیر مجله علمی تاوا (JTAVA) که هدایت این مجله را از ابتدا در سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۰ بر عهده داشتند، اهداء می گردد. برای شرکت در رقابت این جایزه، از پژوهشگران دعوت می­ گردد فعالیت پژوهشی خود در زمینه­ "ارتعاشات و آکوستیک تجربی" را در قالب یک مقاله جهت فرآیند داوری در مجله­ تاوا ارسال نمایند. این مقالات در یک فرآیند سریع داوری علمی جهت انتشار احتمالی در بخش ویژه ای از مجله­ تاوا قرار خواهند گرفت و همزمان، در رقابت جایزه­ علمی شرکت داده خواهند شد. اعلام برندگان و اهدای جوایز در کنفرانس بین المللی سالیانه­ انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران انجام خواهد گرفت.

جوایز سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی)
راه اندازی جایزه و ایجاد ساز و کارهای رسمی مربوط به آن در سال اول موجب ایجاد تاخیر در اعلان عمومی و فرآیندهای دریافت و داوری مقالات گردید. بخاطر این شرایط، فرآیند داوری برای هیچ یک از مقالات شرکت کننده در رقابت سال اول تا مهلت تعیین شده برای شرکت کنندگان جهت دریافت جوایز در کنفرانس ISAV۲۰۲۲ تکمیل نگردید. بر مبنای اساسنامه­ جایزه، هیئت داوران ۲۲ مقاله با محتوای تجربی که در بازه­ زمانی ۳ سال منتهی به زمان رقابت در مجله­ تاوا منتشر شده بودند را بعنوان کاندیدهای دریافت جایزه انتخاب کردند و فرآیند داوری جهت دریافت جوایز برای این مقالات صورت گرفت. ۳ جایزه شامل یک جایزه در سطح دوم (به مبلغ ۱۰ میلیون تومان) و  ۲ جایزه در سطح سوم (هریک به مبلغ ۵ میلیون تومان) طی مراسم ویژه ای در جلسه­ی اختتامیه­ی کنفرانس ISAV۲۰۲۲ اهدا گردیدند.
برنده­ی جایزه­ سطح دوم
M. Tamizifar, M. Mosayebi*, S. Ziaei-Rad, Test planning and operational modal analysis of a wind turbine tower; application to its dynamic behavior, Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, Vol. ۶, Iss. ۱, ۱۴۳-۱۵۸ (۲۰۲۰).
برندگان جایزه­ سطح سوم
M. Farrokhnia, F. A. Shirazi*, M. Mahnama, M. Mahjoob, Finite element model updating of a geared rotor system using particle swarm optimization for condition monitoring, Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, Vol. ۵, Iss. ۲, ۹۵-۱۱۴ (۲۰۱۹).
A. Mokhtari, M. M. Jalili, A. Mazidi*, Experimental investigation of the gyroscopic and rotary inertia effects on the chatter boundary in a milling process, Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, Vol. ۵, Iss. ۲, ۱۱۵-۱۳۰ (۲۰۱۹).
نحوه­ شرکت در رقابت
جهت شرکت در رقابت، از فعالیت تحقیقاتی خود در زمینه­ ارتعاشات و آکوستیک تجربی،  یک مقاله برای فرآیند داوری در نشریه تاوا (TAVA) تهیه کرده و تا تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۲ (تقریبا ۴ ماه قبل از کنفرانس ISAV۲۰۲۳، آذرماه ۱۴۰۲) از طریق وبگاه مجله ارسال نمایید.
مقالات شرکت کننده در رقابت، طی یک فرآیند سریع داوری جهت انتشار احتمالی در بخش ویژه ای از نشریه تاوا داوری خواهند شد و همزمان برای رقابت در دریافت ۳ جایزه علمی به مبالغ ۲۵، ۱۰ و ۵ میلیون تومان امتیازدهی می گردند.
لیست نویسندگان یک مقاله شرکت کننده باید شامل حداقل یک عضو هیئت علمی و یک دانشجو از دانشگاه های ایران باشد.

 معیارهای ارزیابی

  • کیفیت علمی بر اساس اصالت، اهمیت و دقت نتایج.
  • نتایج پژوهشی بر اساس اصالت و نوآوری در محتوای آنها، شامل موارد زیر امتیاز دهی خواهند شد:

۱. ایجاد و توسعه مبانی نظری و مدلهای دینامیکی
۲. ارائه راه حلهای تحلیلی، نیمه تحلیلی و یا عددی بر مبنای مدلهای نظری
۳. طراحی، ساخت و راه اندازی مجموعه آزمایشگاهی جهت مطالعه تجربی
۴. انجام آزمایشها و تحلیل تجربی نتایج
۵. اعتبارسنجی نتایج مدلهای تحلیلی با اندازه گیری های آزمایشگاهی
۶. توصیف کاربرد صنعتی برای نتایج و یافته ها
۷. انجام آزمایشهای میدانی و ارائه کاربرد صنعتی برای نتایج و یافته ها
 
*اعضای هیئت علمی که بعنوان نویسنده مسئول در مقالات شرکت کننده در مسابقه قرار دارند و در ۲۰ سال ابتدای استخدام می باشند، از امتیاز ویژه ۱۰%+ برخوردار خواهند بود.

 

.

دریافت اساسنامه نامه جایزه
دریافت شیوه نامه اجرایی جایزه
دریافت اطلاعیه دوره دوم جایزه (ISAV۲۰۲۳)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find-1.134.131.fa.html
برگشت به اصل مطلب