انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- هیئت مدیره دوره‌های قبل
هیئت مدیره ادوار انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/16 | 
هیئت مدیره دوره چهارم (۱۴۰۰-۱۳۹۷)
نام محل اشتغال سمت در هیئت مدیره
دکتر داود یونسیان دانشگاه علم و صنعت ایران رئیس
دکتر علی اصغر جعفری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نایب رئیس
دکتر محمدرضا حائری یزدی دانشگاه تهران خزانه‌دار
دکتر فریناز فروزش دانشگاه آزاد اسلامی عضو اصلی
دکتر محمدرضا الهامی دانشگاه جامع امام حسین عضو اصلی
دکتر عباس رهی دانشگاه شهید بهشتی عضو اصلی
دکتر کمال‌الدین فرزانه گروه مهندسی فرزانه عضو اصلی
دکتر مریم قصاب زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو علی‌البدل
دکتر صدیقه بصیرجعفری دانشگاه صداوسیما عضو علی‌البدل
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازرس
دکتر حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف بازرس علی‌البدل


هیئت مدیره دوره سوم (۱۳۹۷-۱۳۹۴)
نام محل اشتغال سمت در هیئت مدیره
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رئیس
دکتر داوود یونسیان دانشگاه علم و صنعت ایران نایب رئیس
دکتر علی‌­اصغر جعفری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خزانه‌دار
دکتر حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف عضو اصلی
مرحوم دکتر حمید احمدیان دانشگاه علم و صنعت ایران عضو اصلی
دکتر کمال‌الدین فرزانه گروه مهندسی فرزانه عضو اصلی
دکتر محمدرضا حائری یزدی دانشگاه تهران عضو اصلی
دکتر مهدی سرمست دانشگاه آزاد اسلامی عضو علی‌البدل
دکتر صدیقه بصیرجعفری دانشگاه صداوسیما عضو علی‌البدل
دکتر مهدی نجاتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر بازرس
مهندس حسین وروانی فراهانی دانشگاه آزاد اسلامی بازرس علی‌البدل


هیئت مدیره دوره دوم  
نام محل اشتغال سمت در هیئت مدیره
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رئیس
دکتر فیروز بختیاری نژاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر نایب رئیس
دکتر داوود یونسیان دانشگاه علم و صنعت ایران خزانه‌دار
دکتر حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف عضو اصلی
دکتر محمد محجوب دانشگاه تهران عضو اصلی
دکتر فرهنگ هنرور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عضو اصلی
دکتر سعید شکراللهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر عضو اصلی
دکتر محمد تقی احمدیان دانشگاه صنعتی شریف عضو علی‌البدل
مهندس حسین وروانی فراهانی - عضو علی‌البدل
دکتر مهدی سرمست دانشگاه آزاد اسلامی بازرس
دکتر مهدی نجاتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر بازرس علی‌البدل


هیئت مدیره دوره اول 
نام محل اشتغال سمت در هیئت مدیره
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رئیس
دکتر فیروز بختیاری‌نژاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر نایب رئیس
مرحوم دکتر حمید احمدیان دانشگاه علم و صنعت ایران خزانه‌دار
دکتر حمید مهدیقلی دانشگاه صنعتی شریف عضو اصلی
دکتر محمد محجوب جهرمی دانشگاه تهران عضو اصلی
دکتر علی صالح‌زاده نوبری دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو اصلی
دکتر سعید شکراللهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر عضو اصلی
دکتر سید مهدی زهرایی دانشگاه تهران عضو علی‌البدل
دکتر مرتضی منتظری قهجاورستانی دانشگاه علم و صنعت ایران عضو علی‌البدل
دکتر عقیل یوسفی‌کما     دانشگاه تهران بازرس
دکتر مهیار نراقی     دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازرس علی‌البدل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.133.93.fa
برگشت به اصل مطلب