انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- مزایای عضویت
مزایای عضویت در انجمن مزایای عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/16 | 
مزایای عضویت حقیقی در انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • دریافت خبرنامه‌های انجمن آکوستیک و ارتعاشات از طریق ایمیل
 • دریافت مقالات مجله صوت و ارتعاش از طریق ایمیل
 • دریافت مقالات مجله تاوا (TAVA) از طریق ایمیل
 • دریافت برنامه‌های سخنرانی‌های علمی و تخصصی، کارگاه‌های آموزشی از طریق ایمیل
 • عضویت در شبکه‌های اجتماعی انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • ۱۰ درصد تخفیف در ثبت نام کنفرانس‌های بین‌المللی سالانه انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • امکان شرکت در مجمع و کاندیدا شدن جهت عضویت در هیات مدیره انجمن آکوستیک و ارتعاشات (اعضای پیوسته)
 • امکان عضویت در کمیته‌های انجمن و دریافت گواهی‌نامه
 • پشتیبانی از چاپ و انتشار کتب تخصصی در حوزه آکوستیک و ارتعاشات
 • تخفیف جهت استفاده از خدمات آموزشی مانند کارگاهها، دوره‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍های آموزشی و ...(۱۰ درصد تخفیف برای اعضای پیوسته/وابسته و ۳۰ الی ۵۰ درصد تخفیف برای اعضای دانشجویی)
 • صدور گواهی‌نامه (فارسی و انگلیسی) برای دانشجویان فعال عضو انجمن آکوستیک و ارتعاشات (حداقل مدت فعالیت یک سال)
 • صدور گواهی‌نامه (فارسی و انگلیسی) برای دانشجویان فعال عضو یا همکار کمیته‌های انجمن آکوستیک و ارتعاشات (حداقل مدت فعالیت یک سال)
 • رایگان بودن حق عضویت برای دانشجویان فعال عضو یا همکار کمیته‌های انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • تخفیف ۷۰ درصدی عضویت برای دانشجویانی که پروژه آنها در زمینه آکوستیک و ارتعاشات است.
مزایای عضویت حقوقی در انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • درج نام و لوگوی اعضای حقوقی در سایت انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • تخفیف جهت استفاده از کارگاه‌های آموزشی
 • ۱۰ الی ۱۵ درصد تخفیف جهت ثبت نام کنفرانس‌های بین‌المللی سالانه انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • ۱۰ الی ۱۵ درصد تخفیف جهت شرکت در نمایشگاه کنفرانس‌های بین‌المللی سالانه انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • اعطای لوح عضویت عادی در انجمن آکوستیک و ارتعاشات
 • اعطای قاب نفیس عضویت ممتاز در انجمن آکوستیک و ارتعاشات و یا با پرداخت حق عضویت ۳ ساله
 • تخفیف جهت استفاده از خدمات فنی، پژوهشی و مشاوره‌ای انجمن آکوستیک و ارتعاشات (نظارت بر پروژه‌های تخصصی، مشاوره جهت تعریف RFP، تدوین / ترجمه استانداردها در حوزه آکوستیک و ارتعاشات و ...)
 • استفاده از خدمات مشاوره‌‍‍‍‍‍‍ای انجمن آکوستیک و ارتعاشات جهت معرفی متخصصین و آزمایشگاههای تخصصی

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find-1.126.144.fa.html
برگشت به اصل مطلب