انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- برگزاری کارگاه‌های آموزشی
کارگاه‌های برگزار شده در کنفرانس ISAV۲۰۱۵

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/20 | 

عنوان

مدرس

آشنایی با مبدل‌های آکوستیکی مختلف و کاربرد آنها در آکوستیک زیر آب

مهندس محمد حسن جعفری و مهندس علی خنافری

آنالیز مودال تجربی

دکتر حمید احمدیان

اصول و مبانی کاهش صدا

دکتر عبدالرضا اوحدی

بررسی کارایی ترانشه‌ها در کاهش ارتعاشات ناشی ازعبور قطار در خطوط ریلی

دکتر جبار علی ذاکری

تحلیل طیفی و خستگی اتفاقی در سازه‌‌ها

دکتر داوود یونسیان

درگیری سازه و سیال در طراحی صنعتی

دکتر صدیقه بصیر جعفری

سنسورهای ارتعاشی و کاربرد آنها

دکتر مهدی بهزاد

شناخت و مبانی نویز و ارتعاش در جعبه فرمان‌های هیدرولیکی خودرو

دکتر کمال‌الدین فرزانه

کاهش نویز در شیرآلات کنترلی

دکتر بیژن رحیمی

کاربرد روش غیرمخرب اکوستیک امیشن در مانیتورینگ فرآیندهای ساخت قطعات کامپوزیتی

دکتر مهدی احمدی

مکان‌یابی اهداف در زیرآب به کمک امواج صوتی در کاربردهای صنعتی

دکتر هادی امیری

ارزیابی و مدل‌سازی آلودگی صوتی در پروژه صنعتی

دکتر محمد فرخی

Vehicle dynamics and how it relates to high speed applications

Mr. Goran Lund

An Overview of Modal Analysis

Prof. Nuno Maia


  

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.115.66.fa
برگشت به اصل مطلب