انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- معرفی کتاب
کنترل فعال نویز و ارتعاش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/13 | 
عنوان کتاب Active Control of Noise and Vibration
نویسنده Colin H. Hansen, and Scott D. Snyder
شابک ۰-۴۱۹-۱۹۳۹۰-۱, E & FN Spon, London,۱۹۹۷
تعداد صفحات ۱۲۶۷
معرفی این کتاب مناسب همه کسانی است که درگیر کنترل فعال نویز و ارتعاش هستند، چه در صنعت و چه در زمینه دانشگاهی. در نیمه اول کتاب، نویسندگان مفاهیم اساسی زیرشاخه‌های مختلف کنترل نویز فعال و ارتعاش را بررسی می‌کنند.
آن‌ها توضیح می‌دهند که چگونه سیستم‌های کنترل فعال را می‌توان در عمل طراحی و اجرا کرد و مشکلاتی را که باید برای اطمینان از یک سیستم قابل اعتماد و پایدار اجتناب کرد را نشان می‌دهد. آن‌ها سپس این مفاهیم را در سیستم‌های عملی به کار می‌گیرند، و در میان بسیاری از موضوعات دیگر به تفصیل در مورد کنترل فعال صدا در مجاری، انتقال صدا به داخل محفظه‌ها، ارتعاشات و جداسازی ساختاری، و حسگرها و محرک‌ها بحث می‌کنند.
این کتاب اولین اثری است که کنترل فعال صدا و ارتعاش را به صورت یکپارچه بررسی می‌کند و پیشرفت‌ها و تحقیقات را توصیف می‌کند.

     
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find-1.107.119.fa.html
برگشت به اصل مطلب