انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- نمودار سازمانی
نمودار سازمانی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/7 | 
  1. مجمع عمومی
 • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
 • بررسی و تصویب خط مشی انجمن، پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیئت مدیره و بازرس
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
  1. هیات مدیره
 • اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
 • تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف، و نظارت بر فعالیت های آنها
 • تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارایه به مرجع نظارت در زمان مقرر
 • اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی
 • گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد مجمع عمومی
  1. بازرس
 • بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 • مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای مجمع عمومی گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
  1. رئیس انجمن  (رئیس هیئت مدیره)
 • تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره و ابلاغ مصوبات
 • امضای مصوبات هیئت مدیره، و امضای توافقنامه ها و قراردادهای انجمن که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد.
 • اعلام یا ابلاغ مواضع جامعه به مراجع ، مراکز، افکار عمومی و رسانه‌ها در صورت نیاز
 • امضاء کلیه مکاتبات هیات مدیره با مبادی ذیربط
 • امضای اسناد، چکها، سفته‌ها، برات و قراردادهای تعهد آور
 • عزل و نصب کادر اداری
 • نظارت بر در آمد ها و هزینه های انجمن
 • هماهنگی لازم میان فعالیت کمیته های انجمن
 • ارایه راهکارها و برنامه ها برای اعتلا و پیشبرد اهداف انجمن
 • سایر امور محوله بر اساس تصمیم هیات مدیره
  1. خزانه دار
 • نظارت بر دارایی ها و اموال انجمن
 • جلب کمک های مالی و تجهیزاتی برای انجمن
 • تنظیم کلیه جزئیات مربوط به دریافت و پرداخت ها برای هیئت مدیره
 • گزارش سه ماهه وضعیت مالی جامعه
 • گزارش وضعیت مالی در مجمع عمومی سالانه و یا هر زمان دیگر که لازم باشد و ارائه یک نسخه از آن به منشی جامعه برای بایگانی سوابق
 • یکی از امضا کنندگان چک و دیگر اسناد مالی جامعه
 • مسئول حسابرسی سرمایه جامعه، بودجه وهزینه ها

  1. نائب رئیس
 • کلیه اختیارات رئیس هیات مدیره (در صورت غیبت، فوت ، استعفاء یا سلب شرایط قانونی از وی تا انتخاب رئیس جدید هیات مدیره ) را دارا می‌باشد.
 • اداره جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس
 • انجام اموری که از سوی رئیس هیات مدیره و یا بر اساس تصویب جلسه به وی محول می‌شود.
 • انجام سایر امور محوله
  1. مسئول دبیرخانه
 • انجام امور اداری ودفتری
 • سازماندهی مکاتبات، بایگانی و سوابق انجمن
 • تنظیم صورت جلسات و مصوبات نشست های هیات مدیره
 • پیگیری مصوبات هیئت مدیره و ارایه گزارش مستمر به ریاست هیئت مدیره
 • پاسخگویی صحیح به مراجعین انجمن؛ حضوری، تلفنی، و در سایت انجمن
 • انجام هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم امور انجمن، بنا بر نظر رئیس انجمن
 • تهیه و ارائه گزارش از رویدادها ومسائل مهم روزانه جهت ارائه به ریاست
  1. مسئول امورمالی
 • مدیریت منابع مالی درآمدها و هزینه های انجمن
 • جمع آوری وجوه مربوط به حق عضویت در انجمن، هزینه دوره ها و ...
 • ثبت فیش های بانکی وایزی به حساب بانکی انجمن
 • تهیه و تنظیم گزارش های مالی در هر شش ماه و ارایه آنها در جلسات هیئت مدیره
 • تسویه حساب مالیات و بیمه متعلقه به انجمن در زمان های مقرر
 • تهیه دفاتر مالی ، تراز عملکرد ، بودجه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی
 • انجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیتهای مالی شرکت
 • صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمه ، مالیات و
  1. کمیته انتشارات
 • نشر کتاب در موضوع آکوستیک و ارتعاشات
 • تدوین و نشر برشورهای انجمن
 • مستندسازی و نشر فعالیتهای انجمن
 • پشتیبانی و نظارت بر انتشار نشریات انجمن
  1. کمیته آموزش
 • تدوین و برگزاری دوره های آموزشی
 •  برگزاری کارگاههای تخصصی
 • تهیه محتوی آموزشی
  1. کمیته عضویت
 • تلاش برای افزایش اعضای انجمن
 • حفظ اعضای حقیقی و حقوقی
 • ایجاد شعب انجمن در نقاط مختلف
 • تاسیس شاخه های دانشجویی انجمن در دانشگاهها
  1. کمیته روابط عمومی، آمار و اطلاع رسانی
 •  تهیه محتوی و پشتیبانی از وبگاه انجمن
 • انتشار خبرنامه،
 • داده کاوی، ایجاد بانک های اطلاعاتی
 •  ارتقای حضور انجمن در شبکه های مجازی و اجتماعی معتبر
  1. کمیته علم و فناوری
 • تشکیل گروه های تخصصی علمی و فناوری، و حمایت از فعالیت این گروه ها
 •  تعیین مدیر گروه از بین اعضای گروه توسط دبیر کمیته، و معرفی ایشان به هیئت مدیره انجمن جهت تصویب؛
 • تقویت ارتباط انجمن با صنعت
 • مشارکت در تدوین و پیاده سازی استانداردهای مرتبط با گروه تخصصی
 • ارائه مقاله در کنفرانس و نشریات انجمن
 •  مشارکت در امر داوری مقالات،
 • ارایه سمینار
  1. کمیته گرهمایی های علمی
 • برنامه ریزی برگزاری همایش های سالانه
 • برگزاری سمینار های ماهانه­
  1. کمیته ارتباطات بین المللی
 • عضویت در موسسات مرتبط بین المللی
 •  امضای تفاهم نامه همکاری با انجمن های کشورهای مختلف
 •  تقویت ارتباط انجمن با افراد شاخص در حوزه آکوستیک و ارتعاشات، و دعوت از آنان برای شرکت در گردهمایی های انجمن، و برگزاری کارگاههای تخصصی توسط ایشان؛
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find.php?item=1.100.106.fa
برگشت به اصل مطلب