انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه و شیوه‌نامه جایزه علمی دکتر حمید احمدیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/2 | 
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران به تقدیر از فعالیت‌های پژوهشی شاخص و عمیق در حوزه علوم ارتعاشات و آکوستیک تجربی با درنظر گرفتن عمق و تاثیرگذاری آنها، به گروه پژوهشی داوطلب شرکت در رقابت این جایزه علمی اعطا می‌نماید.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find-1.82.130.fa.html
برگشت به اصل مطلب