انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران- اخبار انجمن
همایش سالیانه شورای انجمن های علمی ایران انتخاب انجمن به عنوان انجمن برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/25 | 

نهمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با عنوان “‌‌توسعه نوآورانه (با رویکرد سرمایه انسانی، فناوری‌های نوین)”، در روز شنبه به تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید. همزمان با این رویداد، از انجمن های علمی منتخب با شیب رشد جهشی نیز تقدیر به عمل آمد. با توجه به کسب رتبه A انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در سال ۱۳۹۹، یکی از منتخبین این رویداد بود که آقای دکتر اوحدی ریاست هیئت مدیره به نمایندگی از اعضا در مراسم حضور یافتند. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران:
http://isav.ir/find-1.61.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب