شاخه دانشجویی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:آموزش مقدماتی نرم افزار CATIA
ادامه مطلب