ISAV
ISAV

انجمن آکوستیک ارتعاشات ایران - زمستان 1394


امکان سنجی تولید و ذخیره انرژی از صدا و ارتعاش موجود

در محیط کار و زندگی بمنظور شارژ تلفن همراه

 

برای اطلاع از مشخصات فنی مسابقه و سایر اطلاعات دیگر لطفا فایل زیر را مشاهده نمایید.


فایل راهنمای شرکت در سومین مسابقه ملی دانشجويي انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران
پوستر سومین مسابقه ملی دانشجويي انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران

برای ثبت تیم خود از لینک زیر استفاده نمایید:
ثبت نام تیم در سومین مسابقه ملی دانشجويي انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران