ISAV
ISAV
  • اعضاء اصلی هیات مدیره:

    - آقای دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی   رئيس

    - آقای دکتر داوود یونسیان   نائب رئیس

    - آقای دکتر علی­ اصغر جعفری   خزانه دار

    - آقای دکتر کمال الدین فرزان   دبیر

    - آقای دکتر حميد مهديقلی

    - آقای دکتر حمید احمدیان

   - آقای دکتر محمدرضا حائری یزدی

 

  • اعضاء علی البدل هیات مدیره:

   - آقای دکتر مهدی سرمست

   - خانم دکتر صدیقه بصیرجعفری

 

  • بازرسان

    - آقای مهندس مهدی نجاتی     بازرس اصلی

   - آقای مهندس حسین وروانی فراهانی    بازرس علی البدل