انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران برگزاری می کند:

سمینار: کنترل آشوب در برداشت کننده انرژی دوپایا

ارائه دهنده : مهندس معین محمدپور- دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری : یک شنبه ۱۳ مهرماه ۹۹، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
سمینار به صورت مجازی و رایگان و با استفاده از برنامه Adobe Connect برگزار خواهد شد.

لینک دریافت برنامه برای ویندوز و اندروید