انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران برگزار می کند:
 

تحلیل مسائل آکوستیک با نرم افزار ABAQUES

*مدرسین:

آقای دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی(استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر-عضو هیئت مدیره انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران)

خانم دکتر فریناز فروزش( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- عضو هیئت مدیره انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران)

*سرفصل ها:

  • مبانی و مفاهیم پایه علم آکوستیک
  • مقدمه‌ای بر محیط و شبیه‌سازی آکوستیکی در نرم افزار آباکوس (انواع المان‌های آکوستیک، محیط آکوستیک، انواع شرایط مرزی اعم از تعریف امپدانس و … ، انواع بارگذاری، تعریف منبع صوت، المان‌های اینترفیس، المان‌های آکوستیک بینهایت، تعریف سرعت سیال متوسط، امواج برخوردی و …)
  • تحلیل فرکانسی محیط آکوستیک در نرم‌افزار
  • تحلیل دینامیکی گذرا و حالت پایدار محیط آکوستیک
  • نحوه اعمال شرایط مرزی بازتابنده و غیر بازتابنده
  • نحوه تعریف اینترفیس‌ها و نیز مرزهای با المان بینهایت
  • شبیه‌سازی مسائل دارای اندرکنش سازه و سیال
  • شبیه‌سازی پخش صوت در محیط آکوستیک تحت اعمال سرعت متوسط جریان
  • شبیه‌سازی برخورد امواج به سطوح یک محیط آکوستیک

*مدت دوره: ۱۸ساعت (سه روز)
*زمان شروع دوره: ۹ الی ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸
*هزینه : ۸۰۰ هزار تومان (۵۰ درصد تخفیف برای دانشجویان)
*نحوه ثبت نام:

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام با شماره تلفن ۸۱۰۳۲۳۲۳-۰۲۱ و یا شماره همراه ۰۹۹۰۱۶۴۴۵۳۵ تماس حاصل نمایید.