شاخه دانشجویی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

آموزش مقدماتی نرم افزار CATIA

مدرس: آقای مهندس سهیل دهقانی

سرفصل ها:

  • بررسی محیط طراحی دوبعدی(ترسیم، ویرایش و قیدگذاری پروفیل های دوبعدی)

  • بررسی محیط طراحی سه بعدی(ایجاد مدل های سه بعدی از روی پروفیل های دوبعدی)

  • بررسی محیط مونتاژ و اسمبلی(ایجاد مجموعه های مونتاژی و قیدگذاری آن ها)

  • بررسی محیط نقشه کشی(تهیه نقشه های دوبعدی)

  • Sketcher, Part design, Assembly design, Drafting

مدت دوره: ۳۰ ساعت

زمان شروع دوره: از ابتدای شهریور ماه ( به مدت چهارهفته)

هزینه :

  • دانشجویان شهید بهشتی: ۱۸۰ هزار تومان

  • دانشجویان غیر شهید بهشتی: ۲۴۰ هزار تومان

  • آزاد: ۳۰۰ هزار تومان

نحوه ثبت نام:

  • آیدی تلگرام :  @Edu_Affairs

  • شماره تماس: ۰۹۰۵۷۲۷۴۷۰۷