اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - 30 آذر و 1 دی ماه 1390، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
اخبار  اخبار  جدید
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال چکیده مقاله  ارسال چکیده مقاله
برنامه برگزاری کنفرانس  برنامه برگزاری کنفرانس  جدید
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
ثبت نام  ثبت نام  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی  جدید
پوستر  پوستر  جدید
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران

  کميته برگزارکننده
  نام   عنوان
   دکتر علیرضا رهایی
  < دانشگاه صنعتی امیرکبیر >
  ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
  < دانشگاه صنعتی امیرکبیر >
  رئيس انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران
   دکتر فيروز بختياری نژاد
  < دانشگاه صنعتی امیرکبیر >
  دبير کنفرانس
   دکتر حمید احمدیان
  < دانشگاه علم و صنعت ایران >
  دبیر کمیته علمی
   دکتر محمد محجوب جهرمی
  < دانشگاه تهران >
  دبیر کمیته ارتباط با صنعت
   دکتر حمید مهدیقلی
  < دانشگاه صنعتی شریف >
  دبیر کميته روابط بین الملل و انفورماتیک
   دکتر سعید شکرالهی
  < دانشگاه صنعتی مالک اشتر >
  دبیر کميته بودجه، تشکیلات و پشتیبانی
   دکتر فربد علیجانی
  < دانشگاه صنعتی امیرکبیر >
  دبیر کمیته آموزش
  کميته راهبری
  نام   عنوان
   دکتر حمید احمدیان   دانشگاه علم و صنعت
   دکتر سيامک اسماعیل زاده خادم   دانشگاه تربیت مدرس
   دکتر محمد اقتصاد   دانشگاه شیراز
   دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دکتر فيروز بختياری نژاد   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دکتر مهدی بهزاد   دانشگاه صنعتی شریف
   دکتر سید مهدی زهرایی   دانشگاه تهران
   دکتر سعید شکرالهی   دانشگاه صنعتی مالک اشتر
   دکتر علی صالح زاده نوبری   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دکتر سعید ضیایی راد   دانشگاه صنعتی اصفهان
   دکتر محمد محجوب جهرمی   دانشگاه تهران
   دکتر مرتضی منتظری قهجاورستانی   دانشگاه علم و صنعت
   دکتر حمید مهدیقلی   دانشگاه صنعتی شریف
   دکتر عقیل یوسفی کما   دانشگاه تهران
  کميته علمی
  نام   عنوان
   دکتر محمد رضا آشوری   دانشگاه سمنان
   دکتر حمید احمدیان   دانشگاه علم و صنعت
   دکتر محمد تقی احمدیان   دانشگاه صنعتی شریف
   دکترسیامک اسماعیل زاده خادم   دانشگاه تربیت مدرس
   دکتر محمد اقتصاد   دانشگاه شیراز
   دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دکتر احمد باقری   دانشگاه گیلان
   دکتر فیروز بختیاری نژاد   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دکتر مهدی بهزاد   دانشگاه صنعتی شریف
   دکتر رضا تیموری   دانشگاه زنجان
   دکتر علی اصغر جعفری   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
   دکتر حسن جلالی   دانشگاه فنی مهندسی اراک
   دکتر محمد علی حاج عباسی   دانشگاه شهید باهنر کرمان
   دکتر شاهرخ حسینی هاشمی   دانشگاه علم و صنعت
   دکتر کوروش خورشیدی   دانشگاه اراک
   دکتر مرتضی دردل   دانشگاه بابل
   دکتر منصور رفیعیان   دانشگاه یزد
   دکتر سید مهدی زهرایی   دانشگاه تهران
   دکتر سعید شکرالهی   دانشگاه صنعتی مالک اشتر
   دکتر مرتضی صادقی   دانشگاه تبریز
   دکتر علی صالح زاده نوبری   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   دکتر سعید ضیایی راد   دانشگاه صنعتی اصفهان
   دکتر شیرکو فاروقی   دانشگاه صنعتی ارومیه
   دکتر انوشیروان فرشیدیان¬فر   دانشگاه فردوسی مشهد
   دکتر علی قربانپور   دانشگاه کاشان
   دکتر محمد حسین کارگرنوین   دانشگاه صنعتی شریف
   دکتر اردشیر کرمی محمدی   دانشگاه صنعتی شاهرود
   دکتر محمد محجوب جهرمی   دانشگاه تهران
   دکتر مرتضی منتظری   دانشگاه علم و صنعت
   دکتر حمید مهدیقلی   دانشگاه صنعتی شریف
   دکتر منصور نیکخواه بهرامی   دانشگاه تهران
   دکتر سید محمد هاشمی نژاد   دانشگاه علم و صنعت
   دکتر محمد حسین یاس   دانشگاه کرمانشاه
   دکتر عقیل یوسفی کما   دانشگاه تهران
   دکتر فرهنگ هنرور   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
   دکتر محمد موحدی   دانشگاه صنعتی شریف
   دکتر محمد رضا الهامی   دانشگاه امام حسین
   دکتر فربد علیجانی   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران محفوظ است.