اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - 30 آذر و 1 دی ماه 1390، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
اخبار  اخبار  جدید
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال چکیده مقاله  ارسال چکیده مقاله
برنامه برگزاری کنفرانس  برنامه برگزاری کنفرانس  جدید
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
ثبت نام  ثبت نام  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی  جدید
پوستر  پوستر  جدید
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران
  اخبار قابل توجه نویسندگان محترم مقالات : برنامه ارائه مقالات در سایت قابل دسترس می باشد.
فراخوان مقاله
الگوها
عناوین کنفرانس
ورود کاربران
دستورالعمل ارسال مقالات کامل کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ایران
الگوی چکیده انگلیسی
الگوی چکیده فارسی
الگوی مقاله کامل انگلیسی
الگوی مقاله کامل فارسی
به سایت اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات خوش آمدید

علم آکوستيک و ارتعاشات، که يکي از زيرشاخه هاي اصلي مهندسي و علوم کاربردي نظير مهندسي مکانيک، مهندسي برق، مهندسي عمران، مهندسي هوافضا، مهندسي پزشکي، مهندسي دريا، مهندسي مکاترونيک، معماري، فيزيک، زيست شناسي و ... است، کاربردهاي فراواني در صنايع مختلف و حتی در زندگي اجتماعي پيدا نموده و توجه بسياري از پژوهشگران و فناوران را بر خود جلب نموده که منجر به افزايش سرعت توليد علم و توسعه فناوري در اين زمينه تخصصي در سال هاي اخير شده است.
گردهمايي سالانه محققان، پژوهشگران و صاحب نظران جهت ارائه و معرفي دستاوردهاي جديد علمي تخصصي و بحث و تبادل نظر پيرامون مباحث مطرح شده با محوريت مقالات علمي يکي از راههاي گسترش علم و توسعه فناوري است. يکي از وظايف مهم انجمن هاي علمي تخصصي، مديريت و برنامه ريزي براي گردآوري و ارائه دستاوردهاي علمي و فناوري و ايجاد بستر مناسب بحث و تبادل نظر محققان، پژوهشگران و صاحب نظران است. انجمن آکوستيک و ارتعاشات ايران براي انجام يکي از اهداف خود "اولين کنفرانس بين المللي آکوستيک و ارتعاشات" را در سی آذر و اول دي 1390 با همکاري دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار مي نمايد و اميدوار است بتواند با همکاري و پشتيباني صاحب نظران، مديران مجامع علمي و صنايع مربوطه به اهداف مربوطه دست يابد و با افتخار از کليه متخصصين و انديشمندان گرامي دعوت مي نمايد مقالات خود را در زمينه هاي موضوعي کنفرانس به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند.

دبير کنفرانس
فيروز بختياری نژاد

رویدادها
آخرین مهلت ارسال چکیده ی مقالات 1390/06/01 1390/06/20
اعلام پذیرش چکیده ی مقالات 1390/06/15 1390/06/31
آخرین مهلت ارسال مقاله ی کامل 1390/07/01 1390/07/27
اعلام پذیرش نهایی مقاله ها 1390/08/01 1390/08/15
دریافت مقاله نهایی 1390/08/15 1390/08/25
آخرین مهلت ارسال فرم ثبت نام 1390/08/20 1390/08/25
  روز شمار 28 روز از برگزاری گذشت
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران محفوظ است.