نتایج ارزیابی عملکرد انجمن های علمی ایران در سال ۱۳۹۸ توسط کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر شد و بر اساس ارزیابی کارشناسان کمیسیون انجمن های علمی، انجمن آکوسیتک و ارتعاشات ایران موفق به کسب رتبه ممتاز (A) شده است.

ضمن عرض تبریک به اعضای انجمن، از فعالیت های ارزشمند شما اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه آکوستیک و ارتعاشات که انجمن را در کسب این موفقیت یاری رساندید، کمال تشکر را دارد.

هیئت مدیره انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران