انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران برگزاری می کند:

سمینار: بهبود پایداری دو سیال نامحلول با ارتعاشات فراصوتی به روش تئوری و تجربی

ارائه دهنده : دکتر سید محمد محسن مدرس- فارغ التحصیل دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری : سه شنبه ۲۱ خردادماه ۹۹، ساعت ۱۰ الی ۱۲
سمینار به صورت مجازی و رایگان برگزار خواهد شد.