رساله برتر

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران هرساله تعدادی از پایان‌نامه‌های دانشجویان دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی را به‌عنوان پایان‌نامه‌های برتر دانشجوی انتخاب نموده و از آن‌ها به نحو شایسته تقدیر به عمل می‌آورد.

آیین نامه انتخاب رساله برتر