وب سایت جدید انجمن با هدف تسهیل فرآیند ثبت نام و عضویت راه اندازی شد، از این پس می توانید برای دریافت آخرین اخبار انجمن به این وب سایت مراجعه نمایید.