• شهرک غرب، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری، طبقه همكف
  • 021-88369725
  • info@isav.ir

تاریخچه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران :

  • اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ : درخواست گروهی از متخصصین زمینه صدا و ارتعاش داخل کشور جهت تشکیل انجمن
  • تیر ماه ۱۳۸۸: موافقت کمیسیون انجمن های علمی ایران با تاسیس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  • ۲۷ آبان ماه ۱۳۸۸: تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن و انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره، اعضاء علی البدل و بازرس های اصلی علی البدل
  • ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸: تشکیل اولین جلسه هیات مدیره و انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار هیات مدیره اول انجمن
  • اسفندماه ۱۳۸۸: معرفی انجمن به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
  • ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹: ثبت انجمن در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
  • ۵ خردادماه ۱۳۸۹: چاپ آگهی روزنامه رسمی
  • ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹: آغاز فعالیت رسمی انجمن