جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه فرمایید:

https://ica2022korea.org/