• شهرک غرب، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری، طبقه همكف
 • 021-88369725
 • info@isav.ir

اهداف انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

 1. تدوین و توسعه استانداردها
 2. ایجاد ارتباط بین صنایع، موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی و دولت
 3. ارتباط با صنایع در جهت رفع نیازهای آنها و بخصوص حل مسائل زیست محیطی در زمینه تخصصی با کمک سازمان محیط زیست
 4. ارتقاء آموزش در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها
 5. آموزش های حرفه ای و برگزاری دوره های کوتاه مدت
 6. برگزاری کنفرانس های ادواری و دانشجویی
 7. انتشار نشریات علمی و تخصصی ادواری
 8. اهداء نشان ها و جوایز (بهترین مهندسین، بهترین رساله و …)
 9. ایجاد ارتباط با انجمن های مشابه خارجی
 10. مشاوره قوای سه گانه
 11. حکمیت دعواهای تخصصی
 12. انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی محوله از طرف دولت