• شهرک غرب، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری، طبقه همكف
  • 021-88369725
  • info@isav.ir

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در راستای ایفای وظیفه محوله از سوی کمیسیون انجمن های علمی ایران جهت مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت و به منظور توسعه و ارتقا نشر کتاب در زمینه آکوستیک و ارتعاشات و همچنین مستندسازی و نشر فعالیت ها انجمن، پس از جلسات متعدد و بررسی های فراوان اقدام به دریافت مجوز نشر کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمود. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و فعالان دعوت می گردد تا در صورت تمایل، اقدام به نشر کتب خود تحت نام انتشارات انجمن آکوستیک و ارتعاشات نمایند.

در این صورت لازم است فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نموده و از طریق ایمیل info@isav.ir ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه (ظرف دو هفته) در صورت تایید کمیته انتشارات جهت ارسال نسخه چاپی با نویسنده تماس گرفته خواهد شد و پس از بررسی نهایی در صورت تایید کمیته، اثر وارد مرحله عقد قرارداد، ویراستاری، چاپ و توزیع خواهد شد.